ok电影港

ok电影港

内容:治皂角及恶水入疮口内,热痛不止。一方∶治多疑不得眠如狂,用温胆汤加酸枣仁一两,炒研煎。

又有水衣破时,被风所吹,产户肿胀,干涩狭小者,亦从容俟之。胎前以独参汤常服一丸,壮气养胎,滋阴顺产,调和五脏,平理阴阳,最为神妙。

若解伤寒,并三两服汗出立瘥。其一肌肤壮热,是毒入诸脏,肉消骨立,发枯肤悴,此名痧疳,十难救一。

 《伤寒》谓苔滑者不可攻。儿病多食风痰,无汗要有汗,散风邪为主。

其外尚有似黄非黄、似白非白,各类间色,皆条分于后,以备后学细心参考。 若气舒化则散布,由密而疏散,则不似斩然齐一之边矣。

老年体虚者每多此症,不可不知也。有惊风痰热四症,然后有搐搦掣颤及引窜视之候,入候理得惊风定,随便与下痰药,惊风不复复作矣。

Leave a Reply